ரசனைக்காரன்

April 12, 2013

பாலாவின் பரதேசி – மு.இராமசுவாமி அவர்களின் விமர்சனம் | ரசனைக்காரன்

Facebook | https://www.facebook.com/kccmagazine
Facebook | https://www.facebook.com/rasanaikaaran
YouTube | https://www.youtube.com/rasanaikaaran

October 25, 2009

padithathu..rasithathu..

Filed under: பொழுதுபோக்கு — rasanaikaaran @ 4:22 am
Tags:

1606967

நண்பன் வெங்கி எழுதியதில் படித்து ரசித்தது..

அன்பே சிவம்..
ஆனால்
கையில் ஆயுதம்!

Blog at WordPress.com.