ரசனைக்காரன்

September 22, 2013

வீரத்தின் இருப்பிடம் – தமிழ் இனத் தலைவனின் இருப்பிடம்

Filed under: அரசியல் — rasanaikaaran @ 9:17 am

வீரத்தின் இருப்பிடம் – தமிழ் இனத் தலைவர்  வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனின் இருப்பிடம்

 

Thalaivar

 

நன்றி திரு. Taanya Thegal

 

Like & Share
https://www.facebook.com/rasanaikaaran

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: