ரசனைக்காரன்

September 6, 2013

பிரித்தானிய அரசுக்கு நன்றி!

Filed under: அரசியல் — rasanaikaaran @ 11:20 pm

தமிழ் மொழிக்கு தமிழீழத் தேசியக் கொடியை அடையாளமிட்டு அங்கீகரித்துள்ள பிரித்தானிய அரசு!

rasanai

https://www.facebook.com/rasanaikaaran

நன்றி திரு.செந்தில்குமார்… FB பக்கத்திலிருந்து சுட்டது!

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: