ரசனைக்காரன்

August 5, 2012

பாலாஜி சக்திவேலின் வழக்கு எண் 18/9 – மு.ராமசாமின் திறனாய்வு

Filed under: அரசியல்,வீடியோ — rasanaikaaran @ 12:39 am

Edited by Philomin, AROSAM Studio | Videography by Deepak Bhagavanth | Interviewed by Rasanaikaaran

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: