ரசனைக்காரன்

November 18, 2010

சென்னைய பத்தி..ரசிக்கும் படியான ஒரு குறும்பு படம்

Filed under: அழகுத் திரை — rasanaikaaran @ 6:26 am

நம்ம தரடிக்கெட்டுக்கு ரசிக்கும் படியான ஒரு குறும்பு படம்..அதுவும் சிங்கரா சென்னைய பத்தி..

இது தான் சென்னை, எளிமையா… அழகா…  சிரிக்க.. ரசிக்க வைச்சிருக்காங்க!
அன்புடன்,
தரடிக்கெட்

1 Comment »

  1. சென்னைய பத்தி..ரசிக்கும் படியான ஒரு குறும்பு படம் « ரசனைக்காரன்…

    நம்ம தரடிக்கெட்டுக்கு ரசிக்கும் படியான ஒரு குறும்பு படம்..அதுவும் சிங்கரா சென்னைய பத்தி..இது தான் சென்னை, எளிமையா… அழகா… சிரிக்க.. ரசிக்க வைச்சிருக்காங்க!…

    Trackback by Indli.com — November 18, 2010 @ 6:43 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: