ரசனைக்காரன்

November 18, 2010

சென்னைய பத்தி..ரசிக்கும் படியான ஒரு குறும்பு படம்

Filed under: அழகுத் திரை — rasanaikaaran @ 6:26 am

நம்ம தரடிக்கெட்டுக்கு ரசிக்கும் படியான ஒரு குறும்பு படம்..அதுவும் சிங்கரா சென்னைய பத்தி..

இது தான் சென்னை, எளிமையா… அழகா…  சிரிக்க.. ரசிக்க வைச்சிருக்காங்க!
அன்புடன்,
தரடிக்கெட்

Blog at WordPress.com.