ரசனைக்காரன்

October 25, 2009

padithathu..rasithathu..

Filed under: பொழுதுபோக்கு — rasanaikaaran @ 4:22 am
Tags:

1606967

நண்பன் வெங்கி எழுதியதில் படித்து ரசித்தது..

அன்பே சிவம்..
ஆனால்
கையில் ஆயுதம்!

Create a free website or blog at WordPress.com.