ரசனைக்காரன்

January 29, 2009

எம் உறவுகளின் துயர் துடைக்க ஒருங்கினைவோம் வாரீர்!

Filed under: அரசியல் — rasanaikaaran @ 1:32 am
Tags:

n696532154_1849909_9342n696532154_1849907_87492

தோழர் தனுசன்  ராசைய்யாவின் facebook பதிவிலிருந்து எம் உறவுகளின் துயர் துடைக்க சொல்லும் படத்தினை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்..

நன்றி: தோழர் தனுசன்  ராசைய்யா அவர்களுக்கு!

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: